Sygnały dawane przez dyżurnego ruchu (Rd)


 

1. Sygnał Rd1 "Nakaz jazdy"

Dzienny
Okrągła biała tarczka z
zieloną obwódką poruszana pionowo
Nocny
Latarka z zielonym
światłem poruszana pionowo

Sygnał Rd1 "Nakaz jazdy" stosuje się przy wyprawianiu lub przepuszczaniu pociągów, zgodnie z postanowieniami instrukcji WR1.


2. Sygnał Rd4. Powiadomienie dróżników przejazdowych o odjeździe pociągu

 

1) Jeden długi dźwięk dawany dzwonkiem aparatu telefonicznego, trwający około 6 sekund - dla pociągu kierunku nieparzystego, dwa zaś długie dźwięki, trwające po 6 sekund każdy, w odstępach wynoszących od 1 do 2 sekund - dla pociągu kierunku parzystego. Sygnały te służą do zawiadomienia drózników przejazdowych o mającym nastąpić odjeździe pociągu.

2) Sygnał Rd4 podaje dyżurny ruchu lub na jego polecenie wyznaczony pracownik.

3) Sygnał Rd4 podaje się bezpośrednio przed odjazdem pociągu.
Powrót do strony sygnałówEnglish version. Click here. Deutsch version. Klicken Sie hier.