Sygnały na tarczach ostrzegawczych (O)1. Tarcze ostrzegawcze wskazują następujące obrazy sygnałowe:

a) Sygnal On
"W odległości drogi hamowania
pociągów znajduje się semafor"
b) Sygnał Ow
"W odległości drogi hamowania
pociągów zwiększonej o 50 m
znajduje się zwrotnica wjazdowa"
Dzienny i nocny
Okrągła tarcza (dysk) pomarańczowa
z czarnym pierścieniem
i białą obwódką, umieszczona na slupie
Dzienny i nocny

Prostokątna biała tarcza
z czarnym obramowaniem,
a na niej dwa czarne kąty
- jeden nad drugim,
stykające się wierzchołkami,
umieszczona na słupie

 

2. Tarcza ostrzegawcza On nakazuje zmniejszenie szybkości pociągów z takim wyrachowaniem, aby pociąg był zatrzymany przed semaforem wskazującym sygnał "Stój"

W przypadku, gdy maszynista pociągu dostrzeże na semaforze sygnał zezwalający na jazdę, powinien regulować szybkość pociągu stosownie do tego sygnału i miejscowych warunków.

3. Tarcza ostrzegawcza Ow nakazuje zmniejszenie szybkości pociągu z takim wyrachowaniem, aby pociąg był zatrzymany przed zwrotnicą wjazdową, jeżeli podany będzie sygnał "Stój" (Rm4), lub jeśli maszynista zauważy, że tor, na który ma pociąg wjechać, jest zajęty.

4. Tarcz ostrzegawczych w porze ciemnej nie oświetla się.

5. Tarcze ostrzegawcze ustawia się w stosunku do torów, do których się odnoszą, według tych samych zasad ustawiania jakie obowiązują dla semaforów

6. Tarcze ostrzegawcze Ow powinny być ustawione przed wszystkimi posterunkami ruchu i odgałęzieniami na liniach, na których dozwolona jest szybkość pociągów nie przekraczająca 30 km/h. Na liniach, na których dozwolona jest szybkość pociągów ponad 30 km/h tarcze ostrzegawcze Ow ustawia się przed posterunkami zapowiadawczymi wymienionymi w §3 ust. 3 pkt 2 oraz przed posterunkami ruchu i odgałęzieniami nieobsadzonymi przez dyżurnych ruchu.

7. Tarcze ostrzegawcze nie oddane do użytku lub unieważnione oznacza się przez umocowanie ukośnego krzyża na tarczy lub przez zdjęcie jej ze słupa.
Powrót do strony sygnałówEnglish version. Click here. Deutsch version. Klicken Sie hier.