Sygnały na pociągu i na taborze (Pc, Tb)
1. SYGNAŁY NA POCIĄGU są następujące:


1) Sygnał PcW1 "Oznaczenie czoła pociągu"

Dzienny
Nie ma żadnego
szczególnego sygnału
Nocny
Trzy latarnie z białym światłem
na przodzie pociągu

2. Sygnał Pc3 "Oznaczenie czoła pociągu z pługem odśnieżnym

Dzienny
Nie oświetlona latarnia z białym
ukośnym krzyżem na czarnym
tle, umieszczona w górnej części
czoła lokomotywy, na wierzchołku
tendra, gdy lokomotywa jedzie
tendrem naprzód lub na wierzchołku
pługa, gdy pług znajduje się
przed lokomotywą
Nocny
Dwie latarnie z białym światłem
na przodzie pociągu oraz trzecia
oświetlona latarnia z ukośnym
białym krzyżem, unieszczona jak
przy sygnalizacji dziennej

3. Sygnał PcW4 "Oznaczenie czoła pociągu jadącego wagonami naprzód"

Dzienny
Tarcza w górnej prawej części
przy ścianie czołowej pierwszego
wagonu w kierunku jazdy,
widoczna z tyłu i z przodu pociągu.
Tarcza jest prostokątna,
podzielona na cztery trójkąty,
z których górny i dolny są
pomalowane na czerwono,
oba zaś boczne na biało
Nocny
Latarnia rzucająca naprzód
światło białe, a w tył czerwone,
w górnej prawej części, przy
ścianie czołowej pierwszego
wagonu w kierunku jazdy,
widoczna z przodu i z tyłu
pociągu

Dzienny i nocny
Białe światło na czołowej ścianie pierwszego wagonu, z prawej strony w kierunku jazdy, przy wagonach osobowych kursujących na hamulcach zespolonych i mających wbudowane w ściany szczytowe elektryczne latarnie sygnałowe

 


Sygnał Pc5 "Oznaczenie końca pociągu składającego się z pojazdów trakcyjnych jadących luzem"

Dzienny
Okrągła tarcza czerwona z białą
obwódką na tylnej ścianie
lokomotywy parowej
Nocny
Jedna latarnia rzucająca w tył
światło czerwone na tylnej ścianie
lokomotywy parowej
Dzienny i nocny
Jedno światło czerwone na tylnej ścianie lokomotywy spalinowej
lub wagonu spalinowego

5. Sygnał PcW7 "Oznaczenie końca pociągów pasażerskich, towarowych i mieszanych"

Dzienny
Tarcza w górnej prawej części,
przy ścianie tylnej ostatniego wagonu
w kierunku jazdy, widoczna z tyłu
i z przodu pociągu.
Tarcza jest prostokątna, podzielona
na cztery trójkąty, z których
górny i dolny są pomalowane na
czerwono, zaś oba boczne na biało
Nocny
Latarnia rzucająca w tył światło
czerwone a naprzód światło
białe, w górnej prawej części,
przy ścianie tylnej ostatniego wagonu
w kierunku jazdy, widoczna z tyłu
i z przodu pociągu

Dzienny i nocny
Światło czerwone na tylnej ścianie ostatniego wagonu w prawej części (w kierunku jazdy)

Uwaga: Sygnał PcW7 dzienny i nocny odnosi się do wagonów osobowych kursujących na hamulcach zespolonych i mających wbudowane w ściany szczytowe elektryczne latarnie sygnałowe


2. Stosowanie sygnalów na pociągu

1) Do sygnałów na pociągu używa się latarń i tarcz. Tarcze są używane tylko w dzień, natomiast latarnie tylko w nocy lub zarówno w dzień, jak i w nocy, w zależności od rodzaju taboru i widzialności.

2) Sygnały na pociągu służą do oznaczania czoła i końca pociągu.

3) Na pociągu z popychaczem umieszcza się na tylnej ścianie ostatniego wagonu sygnał PcW7. Na lokomotywie popychającej w dzień nie ma żadnych szczególnych znaków. W nocy latarnia na tylnej ścianie lokomotywy popychającej świeci światłem czerwonym, na czole lokomotywy światłem białym. Przy jeździe powrotnej lokomotywy popychającej na szlaku, nie zmienia się sygnałów na czole ani na tylnej ścianie tej lokomotywy.

4) Jeżeli pociąg cofa się ze szlaku do stacji, to nie należy zmieniać sygnałów na czole końcu pociągu.

5) Jeżeli sygnały końcowe (Pc5 i PcW7) pociągu stojącego na posterunku zapowiadawczym mogłyby w nocy wprowadzić w błąd pociągi wyprzedzające ten pociąg, to należy na wyprzedzanym pociągu, od strony pociągu przejeżdżającego po sąsiednim torze zastąpić światło czerwone latarni światłem białym.

Zarząd kd ustali, na których posterunkach zapowiadawczych i na których torach danego posterunku zapowiadawczego powinno być stosowane to postanowienie.

6) Sygnał PcW4 używa się do oznaczania czoła pociągu jadącego wagonami naprzód. Na pierwszym wagonie, patrząc w kierunku jazdy pociągu, powinien jechać pracownik kolejowy z przyborami sygnałowymi.

7) Do osygnalizowania ciężkiego pojazdu pomocnićzego używa się sygnałów Pc1 i Pc5.


3. Sygnały na taborze są następujące:

1) Sygnał Tb1 "Oznaczenie przodu i tyłu lokomotywy manewrowej

Dzienny

 

Nocny

Z przodu i z tyłu po jednej latarni z białym światłem od strony stanowiska maszynisty

 


2) Sygnał Tb2 "Oznaczenie wagonów pocztowych z funkcjonariuszami, wagonów specjalnego przeznaczenia oraz wagonów z podróżnymi na stacji, jeżeli wagony te nie są złączone z pociągiem"

Dzienny
Po jednej niebieskiej
chorągiewce umieszczonej na
każdej ścianie szczytowej wagonu
Dzienny i Nocny
Po jednym lub po dwa niebieskie światła
na każdej ścanie szczytowej wagonu;
Dopuszcza się takie wykonanie latarń,
by niebieskie światło było widoczne
także z boku wagonu, lub umieszczenie na
bocznej ścianie dodatkowych świateł
niebieskich

Sygnał Tb2 na oznaczenie wagonów specjalnego przeznaczenia można stosować tylko na jednej ścianie szczytowej wagonu, jeżeli najechanie na wagon zagraża tylko z jednej strony.
Sygnał Tb2 zakłada i zdejmuje personel wagonu, a w braku personelu pracownik stacyjny, jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej.


3) Sygnał Tb3 "Oznaczenie wagonów pocztowych w pociągach w czasie postoju, podczas załadowywania i wyładowywania poczty"

Dzienny
Niebieska chorągiewka lub
latarka z niebieskim światłem,
świecąca na trzy strony,
umieszczone na otwartych
drzwiach wagonu
Nocny
Latarka z niebieskim
światłem świecącym na trzy
strony, umieszczona na otwartych
drzwiach wagonu

Dzienny i nocny

Elektryczne latarnie sygnałowe z niebieskim światłem wbudowane w boczne ściany wagonu

Na wagonach pocztowych sygnał Tb3 zakładają i zdejmują funkcjonariusze pocztowi.


Sygnał Tb4 "Oznaczenie lekkiego pojazdu pomocniczego"

Dzienny Nocny
Nie ma żadnego szczególnego znaku Od przodu i od tyłu światło czerwone

Jeżeli wózek roboczy jest załadowany lub tak ciężki, że szybkie usunięcie go z toru byłoby trudne, to na linii jednotorowej taki wózek powinien byc poprzedzany przez pracownika kolejowego, mającego przy sobie chorągiewkę, latarkę i trąbkę dla zatrzymania w porę pociągu, jadącego w stronę wózka po tym samym torze, w odległości drogi hamowania, przewidzianej dla tej linii.
Drugi pracownik kolejowy z takimi samymi przyborami sygnałowymi i w tym samym celu powinien iść za wózkiem w wymienionej odległości. Na linii dwutorowej wózek powinien być osłaniany od strony, zktórej normalnie kursują pociągi po tym torze, przez pracownika kolejowego mające te same przybory sygnałowe i w tej samej odległości, co na linii jednotorowej.


4. Oznaczenie pociągów (wagonów) skażonych.

Pociągi skażone środkami promieniotwórczymi, chemicznymi i biologicznymi oznacza się w sposób nastepujący:

Sygnał PcSp "Skażenie promieniotwórcze pociągu"

Trójkątne chorągiewki koloru zielonego zawieszone z obu stron ściany szczytowej wagonu, na czole i na końcu pociągu


Sygnał PcSb "Skażenie biologiczne pociągu"

Trójkątne chorągiewki koloru brązowego zawieszone z obu stron ściany szczytowej wagonu, na czole i na końcu pociągu


Sygnał PcSch "Skażenie chemiczne pociągu"

Trójkątne chorągiewki koloru żółtego zawieszone z obu stron ściany szczytowej wagonu, na czole i na końcu pociągu

UWAGA: w podobny sposób oznacza się również skażone wagony.
Powrót do strony sygnałówEnglish version. Click here. Deutsch version. Klicken Sie hier.