Sygnały dawane przy próbie hamulców zespolonych (Rh)
1) Sygnał Rh1 "Zahamować"

Dzienny
Wyciągnięte ręce składane
nad głową z zakreśleniem
półkola
Nocny
Latarka ręczna z białym
światłem poruszana od dołu
łukiem do góry i następnie
opuszczona pionowo w dół

2) Sygnał Rh2 "Odhamować"

Dzienny
Wyciągnięta ręka, poruszana
po łuku nad głową
Nocny
Ręczna latarka z białym
światłem, trzymana pionowo
nad głową

3) Sygnał Rh3 "Hamulce w porządku"

Dzienny
Ręka wyciągnięta nad
głową trzymana poziomo
Nocny
Latarka ręczna z białym
światłem, trzymana pionowo
nad głową

4. Przy dokonywaniu próby hamulca daje się sygnały Rh1, Rh2 i Rh3 w stronę biorących udział w próbie maszynisty lokomotywy lub pracownika obsługującego urządzenia stałe.
Powrót do strony sygnałów
English version. Click here. Deutsch version. Klicken Sie hier.