Sygnały dawane w razie rozerwania pociągu


1. Sygnał Rr1 "Uwaga - nastąpiło rozerwanie pociągu"

Jeden krótki, jeden długi i jeden krótki ton gwizdawką ustną, gwizdawką lub syreną lokomotywy lub trąbką

O _______________O

i jednocześnie

Dzienny
Pokazywanie i chowanie na
przemian w krótkich odstępach
czasu żółtej chorągiewkilub czapki
Nocny
Pokręcanie w jedną i w drugą
stronę około osi pionowej
ręcznej latarki z białym światłem,
tak aby w stronę maszynisty
widoczne było białe
światło latarki przerywane w
krótkich odstępach czasu

2. Dla zwrócenia uwagi maszynisty, że nastąpiło rozerwanie pociągu, drużyna konduktorska, pracownicy służby na szlaku i na stacji powinni podawać sygnały Rr1.

3. Sygnał Rr1 należy dawać dopóty, dopóki maszynista rozerwanego pociągu nie odpowie tym samym sygnałem słuchowym, na znak, że sygnał Rr1 został przez niego zrozumiany.

4. W razie rozerwania zabrania się dawania sygnałów "Stój", jeżeli oderwana tylna częśc pociągu porusza się w kierunku przedniej części tego pociągu.

5. Gdy oderwana częśc pociągu zostanie zatrzymana, należy dawać w kierunku przedniej części pociągu sygnały "Stój" dla jej zatrzymania.Powrót do strony sygnałów

English version. Click here. Deutsch version. Klicken Sie hier.