Wskaźniki na zwrotnicach1) Wskaźnik Wz1 "Zwrotnica nastawiona w kierunku prostym lub przy rozjazdach łukowych w kierunku łuku mniej zakrzywionego. Jazda na ostrze lub z ostrza"

Biały prostokąt na czarnym tle, widoczny zarówno od strony ostrza iglicy, jak i od strony krzyżownicy


2) Wskaźnik Wz2 "Zwrotnica nastawiona w kierunku zbocznym lub przy rozjazdach łukowych jednostronnych w kierunku łuku bardziej zakrzywionego. Jazda na ostrze"

Biała strzała na czarnym tle, zwrócona skośnie ku górze w prawo lub w lewo, wskazująca zboczny kierunek jazdy, jeżeli patrzeć od strony ostrza iglicy


3) Wskaźnik Wz3 "Zwrotnica nastawiona w kierunku zbocznym lub przy rozjazdach łukowych jednostronnych w kierunku łuku bardziej zakrzywionego. Jazda z ostrza z kierunku zbocznego"

Biała tarcza okrągła na czarnym tle, jeżeli patrzeć od strony kryżownicy


4) Wskaźnik W2 "Zwrotnica rozjazdu dwustronnego łukowego nastawiona do jazdy na ostrze po jednym z łuków"

Biała strzała na czarnym tle, zwrócona skośnie ku górze w prawo lub w lewo, wskazująca kierunek jazdy na ostrze


5) Wskaźnik Wz4 "Zwrotnica rozjazdu dwustronnego łukowego nastawiona do jazdy z ostrza z lewego albo z prawego toru"

Biała okrągła tarcza, a na niej czarny łuk zwrócony wklęsłą stroną w kierunku łuku, na który zwrotnica jest nastawiona

2. Jako wskaźników na zwrotnicach do oznaczania ich położenia używa się latarń oszklonych szkłem koloru mlecznego, które wskazują położenie zwrotnic jednakowo, zarówno we dnie, jak i w nocy.Na zwrotnicach leżących na szlaku oraz w torach stacyjnych mozna, za pozwoleniem dyrektora zakładu infrastruktury kolejowej, zamiast latarń używać tarcz nieoświetlonych, dających takie same wskazania, lub w ogóle nie używać żadnych wskaźników.

3. Latarnie ze wskaźnikami Wz1, Wz2, Wz3 i Wz4 ustawia się przy rozjazdach zwyczajnych, pojedynczych rozjazdach krzyżowych, rozjazdach łukowych jednostronnych i rozjazdach skupionych, po jednej latarni na początku każdej zwrotnicy.
W rozjazdach łukowych dwustronnych stosuje się przy jeżdzie na ostrze, w obu położeniach zwrotnicy, wskaźnik Wz2.
W rozjazdach łukowych dwustronnych stosuje się w obu położeniach zwrotnicy wskaźnik Wz2 widoczny od strony ostrza iglic i wskaźnik Wz4 widoczny od strony krzyżownicy.

4. Wskaźniki na zwrotnicach rozjazdów krzyżowych podwójnych są następujące:

Wskaźnik Wz5 "Jazda w
kierunku prostym z lewego
toru przed rozjazdem na
prawy tor za rozjazdem"
Wskaźnik Wz6 "Jazda w
kierunku prostym z prawego
toru przed rozjazdem na
lewy tor za rozjazdem"
Wskaźnik Wz6 "Jazda w
kierunku zbocznym z lewego
toru przed rozjazdem na
lewy tor za rozjazdem"
Wskaźnik Wz6 "Jazda w
kierunku zbocznym z prawego
toru przed rozjazdem na
prawy tor za rozjazdem"
Dwie białe strzały na czarnym
tle, zwrócone ostrzem ku
sobie, lub dwie
białe kresy
w linii wznoszącej się
ukośnie na prawo
Dwie białe strzały na czarnym
tle, zwrócone ostrzem ku
sobie, lub dwie
białe kresy
w linii wznoszącej się
ukośnie na lewo
Dwie białe strzały na czarnym
tle, zwrócone ostrzem do
środka latarni
lub dwie białe kresy,
tworzące kąt
prosty, otwarty w lewo
Dwie białe strzały na czarnym
tle, zwrócone ostrzem do
środka latarni
lub dwie białe kresy
tworzące kąt
prosty, otwarty w prawo

1) Jako wskaźników na zwrotnicach rozjazdów podwójnych krzyżowych używa się latarń specjalnego typu, oszklonych szkłem koloru mlecznego, króre wskazują położenie zwrotnic jednakowo zarówno w dzień, jak i w nocy.

2) Latarnie ze wskaźnikami Wz5, Wz6, Wz7 i Wz8 ustawia się przy podwójnych rozjazdach krzyżowych, a mianowicie: jedną latarnię w srodkowej części rozjazdu - z boku.

3) Częściowe ukazanie się trzeciej strzały mlecznego koloru na latarni ze wskażnikiem Wz5, Wz6, Wz7 i Wz8 wskazuje na nieprzyleganie iglicy i oznacza, że jazda na zwrotnicę jest zabroniona.

Powrót do strony wskaźników

English version. Click here. Deutsch version. Klicken Sie hier.