Załącznik numer 1 do przepisów WE1


Wykaz postanowień, które obowiązują do dnia 31 grudnia 1975 r

1. Semafory świetlne

Sygnał S3 "Wolna droga ze zmniejszoną szybkością"

Jedno światło górne pomarańczowe, a pod nim jedno światło dolne zielone,
na semaforze na jednym pionie, zwrócone do pociągu


2. Tarcze ostrzegawcze

Sygnał OW1 "
W odległości potrzebnej
do zatrzymania pociągu
znajduje się semafor"
Sygnał OW2
"W odległości potrzebnej
do zatrzymania pociągu
znajduje się zwrotnica
wejściowa na stację
lub na odgałęzienie"
Dzienny i nocny
Dwie prostokątne tablice
białe z czarnym obramowaniem
- jedna nad drugą -
i na każdej z nich dwa czarne
kąty - jeden nad drugim -
stykające się wierzchołkami
Dzienny i nocny
Prostokątna tablica
pomarańczowa
z czarnym obramowaniem
i czarnymi przekątnymi

1) Tarcza ostrzegawcza podwójna (sygnał OW1) wskazuje, ze pociąg zbliża się do semafora.

Jeżeli przy zbliżaniu się pociągu do tarczy podwójnej (OW1) semafor jest niewidoczny, to należy bieg pociągu tak regulować, aby zatrzymanie pociągu przed semaforem było zapewnione, gdyby semafor wskazywał sygnał "Stój" (Sr1 lub Sw1).

2) Tarcze ostrzegawcze podwójne (OW1) powinny być ustawione przed wszystkimi semaforami wjazdowymi w odległości potrzebnej do zatrzymania pociągu przed semaforem.
Odległość ta powinna wynosić najmniej 400 m. Odległość między tarczą ostrzegawczą a semaforem może być w poszczególnych przypadkach, za zezwoleniem Ministerstwa Komunikacji zmniejszona, jeżeli wskutek warunków profilu danego szlaku ciężar hamowany każdego kursującego tam pociągu wystarcza do zatrzymania go na tej zmniejszonej odległości.

3) Tarcza ostrzegawcza pojedyncza (sygnał OW2) wskazuje, że za nią w odległości potrzebnej do zatrzymania pociągu znajduje się zwrotnica wejściowa na stację (mijankę) lub też zwrotnica na odgałęzienie linii.
Gdy pociąg zbliża się do tarczy pojedyńczej (OW2), należy zmniejszyć jego szybkość tak, aby mógł zatrzymać się przed zwrotnicą wjazdową jeżeli ze stacji (mijanki) lub też z miejsca odgałęzienia będą dawane ręczne sygnały zatrzymania, lub gdy drużyna pociągowa zauważy, że to, na który ma pociąg wjechać, jest zajęty.


3. Sygnały drogowe

Sygnał D6 zwolnić bieg

Dzienny
Trójkątna pomarańczowa tarcza
z białą obwódką, zwrócona
podstawą do góry. W razie
niemożności umieszczenia w
skrajni - tarcza ta może być
umieszczona nisko i zwrócona
podstawą ku dołowi
Nocny
Pomarańczowe światło,
zwrócone do pociągu

WSKAŹNIKA W14 NIE STOSUJE SIĘ


4. Sygnały na pociągu

Pociągi z trakcją parową

Sygnał Pc1 "Oznaczenie czoła pociągu idącego po linii jednotorowej"

a)Dzienny
Nie ma żadnego szczególnego
znaku
b)Nocny
Dwie latarnie z białym światłem
na przodzie pociągu

Pociągi motorowe

Sygnał Pc1 na pociągach motorowych jest taki sam, jak na pociągach z trakcją parową


5. Wskaźniki

Wskaźnik ZwW1 używany
zamiast wskaźnika Wz1
Tarcza okrągła, której górna połowa
pomalowana jest z obu stron na biało,
dolna na czarno, ustawiona równolegle
do toru
Wskaźnik ZwW2 używany
zamiast wskaźnika Wz2 i
Wz3
Tarcza okrągła, której górna połowa
pomalowana jest z obu stron na biało,
dolna na czarno, zwrócona
płaszczyzną do pociągu
Powrót do głównej strony WE1English version. Click here. Deutsch version. Klicken Sie hier.