Galeria zdjęć średzkiej wąskotorówki
Przejazd techniczny do Zaniemyśla

23.03.12r.     Piękny marcowy dzień - chciałoby się powiedzieć majowy, ponieważ temperatura przekraczała 18 stopni! Po dłuższym zimowym przestoju na szlak wyjechał parowóz Px48-1756 z trzema wagonami typu 1Aw jako pociąg techniczny. Celem przejazdu było dokonania inspekcji torowiska przed sobotnim kursem zamówionym przez grupę turystów.
     Podczas rozpalania, wykryto kilka usterek takich jak zacinająca się sprężarka oraz nieszczelny inżektor, dlatego też przed dalszą jazdą należało je wyeliminować. Wyjazd do Zaniemyśla planowany był na godzinę 12.00, jednak ze względu na awarię inżektora opóźnił się o około 30 minut.

Na odcinku Śnieciska - Zaniemyśl od samego rana znajdowała się drezyna WMC-003 wraz z pracownikami, którzy uzupełniali ubytki torowiska po ubiegłotygodniowej kradzieży.


Rozpalanie parowozu trwa.

Naprawa inżektorów w toku.

Rozruch parowozu.


Mijanka wagonów.

Pan Krzysztof przekłada zwrotnicę.

Podczepianie wagonów.


Na chwilę przed odjazdem
wystąpiła usterka.

Parowóz wjeżdża do warsztatu.

Spawanie pękniętej rury trwa.


Po naprawie czas wyruszyć
w trasę!!

Na łuku tuż za stacją Środa Miasto.

Pociąg techniczny wjeżdża
na Przeładownie.


Podjazd pod "Kipę".

Skrzyżowanie z drogą krajową
nr 11.

Stacja Annopole.


Pociąg opuszcza stację Śnieciska.

Ostatni zakręt na trasie.

Na stacji w Zaniemyślu czekała
na nas drużyna torowa ...


... oraz drezyna wmc-003.

Odjazd drezyny z pracownikami
do Środy Wlkp.

Krótki postój parowozu.


Oblot składu.

Podjazd pod wagony.

Px48-1756 + 3 wagony
1Aw na torze szlakowym.


Pożegnanie z Zaniemyślem.


Łuk przed Polwicą.


Dłuższy postój na stacji
w Płaczkach.


Układ jezdny wymaga
odpowiedniej pielęgnacji.

Pociąg na odcinku Płaczki -
Annopole.

Słupia Wielka z okna wagonu.


Krótki odpoczynek i ...

... powrót do Środy.

Z daleka widać trasę katowicką.


Trasa kolejki wiedzie przez
obszar krajobrazu chronionego.

Podjazd pod nasyp zwany "Kipą".

Peiks na ostrym łuku przed
wiaduktem.


Pod nami linia kolejowa
w stronę Poznania i ...

... Kluczborka.

Pociąg na obrzeżach Środy
- okolice ulicy Kościuszki.


Podjazd pod stromy zakręt.

Wjazd na stację Środa Miasto.

Tym razem pociąg zatrzymał
się przed peronem.


Odstawienie wagonów.


Kierunek: parowozownia.

<<< Rozpoczęcie sezonu 2012  |  Galeria Zdjęć  |  Zimowy wyjazd specjalny >>>English version. Click here. Deutsch version. Klicken Sie hier.